انجام بیش از 217 بازدید فنی از واحدهای تولیدی استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری؛ عبدالله نظری، مدیر کل استاندارد استان گفت مطابق ماده 19 قانون توسعه نظام سازمان ملی استاندارد ایران، کارشناسان این سازمان مجاز به بازرسی از واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری هستند که در این راستا  217 بازدید فنی از واحدهای تولیدی استان در شش ماهه ابتدايي سالجاري به عمل آمده است.
  وی بهبود فرآیند تولید و استاندارد سازی کالاها و خدمات را ضروری دانست و افزودرعایت و ارتقاء استاندارد کالاهای تولیدی  اعتماد و تمایل مردم به خرید کالاهای داخلی، افزایش صادرات، کاهش ورود بی رویه کالاهای خارجی چه از مبادی رسمی و چه غیر رسمی و قاچاق، افزایش بهره وری و سود حاصل از تولید را به ارمغان می آورد که همه این عوامل، موجب پیشرفت و توسعه پایدار خواهد شد .