فعالیت 253 مدیرکنترل کیفیت دارای پروانه معتبر در واحدهای تولیدی استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری؛ عبدالله نظری، مدیر کل استاندارد استان از فعالیت بیش از 253 مدیرکنترل کیفیت دارای پروانه معتبر در واحدهای تولیدی استان خبرداد و گفت: مدیر کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی پیش از آغاز کار خود باید آزمون‌ها و دوره‌های عمومی لازم را با موفقیت در این اداره کل سپری کند که بخشی از این آزمون‌ها شامل آشنایی تخصصی با روش‌های آزمون فرآورده تولیدی موردنظراست.
مدیر کل استاندارد استان در خاطر نشان کرد: تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی منوط به گذراندن دوره های آموزشی تخصصی است و با توجه به حضور مراکز آموزشی همکار تایید صلاحیت شده در استان دوره های مورد نیاز این افراد با نظارت اداره کل استاندارد به طور مرتب در حال برگزاری است.