دسترسی سریع

شرح خدمات 

لطفا جهت مشاهده جزئیات هر خدمت بر روی آن کلیک کنید

* نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای ) 10031459100

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* پلمپ گذاری وسایل توزین سبک ( مورد استفاده در داد و ستد عمومی ) 10031459101
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* آزمون نازل های سوخت مایع 10031459102

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک 10031459103

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تدوین استانداردهای ملی 10031455100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 10011455101

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 
 

* تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار 13011456100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های بازرسی 13011456101

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده 13011456102

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار 13011456103

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* فرآیند صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری 10031458100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده) 10031458101
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول