شنبه 2 شهريور 1398   14:03:40
آخرين ويرايش سایت
شنبه 2 شهريور 1398 13:58:12

متون عمومي

 

فرم

ورود اطلاعات نظرسنجی کیفیت خدمات چهارمحال بختیاری
تاریخ مراجعه
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر
.