شنبه 2 شهريور 1398   13:37:55
آخرين ويرايش سایت
شنبه 2 شهريور 1398 12:57:18

متون عمومي

مزایده مناقصه2
آگهی های مزایده و مناقصه اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری
آدرس سامانه ستادايران www.setadiran.ir  
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.