بازرسي 357 دستگاه تجهيزات تفريحي در چهارمحال و بختياري

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختياري، عبدالله نظري مدير کل استاندارد استان با توجه به اهميت نظارت بر شهر بازي ها و تجهيزات مورد استفاده در آنها و لزوم پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار براي کودکان و شهروندان محترم، اظهار داشت : سال گذشته، 357 دستگاه تجهيزات تفريحي در اين استان توسط كارشناسان اين اداره كل بازديد و بازرسی شد.
وي خاطر نشان کرد : شهرداري ها و دستگاههاي متولي استان بايد جهت جلوگيري از هرگونه حادثه ناگوار که ايمني و سلامت استفاده کنندگان را به خطر مي اندازد نسبت به اصلاح و بهينه سازي فضاهاي بازي اقدام کنند.