صدور اولين گواهينامه محصول دانش بنيان در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری، عبدالله نظری مدیرکل استاندارد استان با اعلام این خبر گفت: پیرو همکاری و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سازمان ملی استاندارد ایران و  در راستای جهت دهی و استاندارد سازی محصولات و خدمات دانش بنیان، همچنین به منظور افزایش سطح پوشش استاندارد برای محصولات داخلی و در راستای تحقق اهداف شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها"، فرآیند صدور گواهینامه محصول دانش بنيان KB-COPبرای شرکت‌ البرز توان سپاهان، توليد كننده ( کنتور هوشمند آب با قابلیت پیش پرداخت و قرائت از راه دور با ویژگی اظهار شده )، در کمیته ارزیابی با همکاری معاونت علمي فناوري رياست جمهوري انجام و اولین گواهینامه برای محصول شرکت مذكورتوسط این اداره کل صادر شد.