دسترسی سریع

نام حوزه نام مدیر/مسئول شماره تماس

مدیر کل

عبداالله نظری 03832244800

معاونت ارزیابی انطباق

آزیتا احمدی 03832220235 داخلی 201

روابط عمومی

مریم اسدی 03832220235 داخلی 112

امور آزمایشگاهها

سینوش همت زاده 03832220235 داخلی 103

امور تدوین

حکیمه رهنما 03832220235  داخلی 209

اداره اجرای استاندارد

سعید بخت 03832220235 داخلی 202

اداره امور صادرات و واردات

سینوش همت زاده 03832220235 داخلی 103

حراست

احمد اسماعیلی 03832244802

اداره آموزش و ترویج استادارد

آزیتا احمدی 03832220235داخلی104

اداره توسعه نیروی انسانی

فخر السادات حسینیان 03832220235داخلی224

امور مالی

پيمان مختاري فرد 03832220235داخلی214

فناوری اطلاعات

بهناز حیدری 03832220235داخلی210