جمعه 4 مهر 1399   00:43:30
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 3 مهر 1399 13:32:52

متون عمومي

فرم

ورود اطلاعات نظرسنجی کیفیت خدمات چهارمحال بختیاری
تاریخ مراجعه
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر
.