سه شنبه 30 مهر 1398   02:28:26
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 29 مهر 1398 15:11:35

متون عمومي

عنوان زیر خدمت


نظارت بر کیفیت آسانسور راهنما و
روال کار
آقای
مهرداد رحمتی
lift.isiri.gov.ir فرمها mehr.rahmati@mihanmail.ir 1517-داخلی206 10001517 سوالات متداول
نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها راهنما و روال کار آقای
مهرداد رحمتی
isad.isiri.gov.ir فرمها mehr.rahmati@mihanmail.ir 1517-داخلی206 10001517 سوالات متداول
نظارت بر کیفیت دیگهای بخار راهنما و روال کار آقای
حسین دایی جواد
ندارد فرمها mec-chb@isiri.gov.ir 1517-داخلی204 10001517 سوالات متداول
نظارت بر کیفیت ترمینال جایگاه عرضه سوخت CNG راهنما و روال کار آقای
حسین دایی جواد
cng.isiri.gov.ir فرمها mec-chb@isiri.gov.ir 1517-داخلی204 10001517 سوالات متداول
نظارت بر کیفیت واحدهای انرژی بر راهنما و روال کار آقای
حسین دایی جواد
ندارد فرمها mec-chb@isiri.gov.ir 1517-داخلی204 10001517 سوالات متداول
نظارت بر کیفیت سردخانه  راهنما و روال کار آقای
ابراهیم رئیسی
isom.isiri.gov.ir فرمها build-chb@isiri.gov.ir 1517-داخلی223 10001517 سوالات متداول
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.