پنجشنبه 8 اسفند 1398   03:04:17
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 اسفند 1398 18:18:16
متون عمومي
شناسنامه خدمات سازمان ملی استاندارد
دانلود شناسنامه خدمات سازمان ملی استاندارد
عنوان خدمت  عنوان زیرخدمت
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی   1. تدوین استانداردهای ملی
10031455000 شناسه زیرخدمت: 10031455100
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
شناسه زیرخدمت: 10031455101
تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد 1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
13011456000 شناسه زیرخدمت: 13011456100
2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
شناسه زیرخدمت: 13011456101
3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456102
4. تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456103
5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456104
6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
شناسه زیرخدمت: 13011456105
7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی
شناسه زیرخدمت: 13011456106
8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
شناسه زیرخدمت: 13011456107
9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی
شناسه زیرخدمت: 13011456108
 نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا 1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
10031457000 شناسه زیرخدمت: 10031457100
2. تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شناسه زیرخدمت: 10031457102
3.  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
شناسه زیرخدمت: 10031457103
4. نظارت بر ایمنی آسانسور
شناسه زیرخدمت: 10031457104
5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها
شناسه زیرخدمت: 10031457105
6.  نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
شناسه زیرخدمت: 10031457106
 7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
شناسه زیرخدمت: 10031457107
8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی
شناسه زیرخدمت: 10031457108
9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه
شناسه زیرخدمت: 10031457109
10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه
شناسه زیرخدمت: 10031457110
11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
شناسه زیرخدمت: 10031457111
12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
شناسه زیرخدمت: 10031457112
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی 1. صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری  (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی)
10031458000 شناسه زیرخدمت: 13011458100
2. تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره)
شناسه زیرخدمت: 13011458101
3. صدور کد استاندارد فراورده های نفتی
شناسه زیرخدمت: 13011458102
4. صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)
شناسه زیرخدمت: 13011458103
5. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادر کننده برتر
شناسه زیرخدمت: 13011458104
ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459000 شناسه زیرخدمت: 10031459100
2. علامتگذاری وسایل توزین و سنجش
شناسه زیرخدمت: 10031459101
3. ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع
شناسه زیرخدمت: 10031459102
4. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک)
شناسه زیرخدمت: 10031459103
5. صدور گواهینامه کالیبراسیون
شناسه زیرخدمت: 10031459104
6. نظارت برتصویب نمونه نوعی باسکول
شناسه زیرخدمت: 10031459105
ترویج و فرهنگ سازی استاندارد 1 .ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
10031940000 شناسه زیرخدمت: 10031940000
آموزش استاندارد سازی 1. آموزش استاندارد سازی برون سازمانی
18051941000 شناسه زیرخدمت: 18051941100
2. آموزش کارشناسان استاندارد
شناسه زیرخدمت: 18051941101
3. آموزش مسئولین کنترل کیفیت
شناسه زیرخدمت: 18051941102
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.