دسترسی سریع

و أحسن کمآ أحسن الله إلیک(آیه 77 سورهء قصص)
"نیکی کن همانطوریکه خداوند به تو نیکی می نماید"
منشور اخلاقی کارکنان  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 استان چهار محال و بختیاری
ما معتقدیم که خداوند تبارک و تعالی همیشه و همه جا ناظر اعمال بندگان خود می باشد لذا با استعانت از درگاه ملکوتیش و الگو قرار دادن سیره و روش پیشوایان دین با خود عهد می بندیم که موارد زیر را سرلوحه زندگی خود قرار داده و در جهت رضایت حق تعالی و خشنودی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) بکوشیم.
*    معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و پاسداری از خون مطهر شهداء
*    راهنمایی، یاری رساندن  به موقع و ارایه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها بدون هیچ چشم داشت و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
*    فراهم نمودن فضای مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند
*    ارایه خدمات صادقانه به سازمان و  ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی ،  جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و.....)
*    انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی به دور از هر گونه مظاهر فساد اداری نظیر  توصیه ، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد
*    راز داری و خود داری از افشای اسناد محرمانه و پرهیز از شایعه سازی ،غیبت ، تهمت و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند.
*    وفاداری به سازمان و درک صحیح اهداف سازمان و تلاش انجام امور محوله بر اساس روش های مستند و مشخص و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود
*    رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق و خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
                                                                                                                          روابط عمومی
                                                                                                                         اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
                                                                                                                        استان چهار محال و بختیاری