پنجشنبه 8 اسفند 1398   02:40:47
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 اسفند 1398 18:18:16
متون عمومي
نام و نام خانوادگي : مهندس عبدالله نظري                                                                               
   عنوان شغل : مدير کل                                                                                                                                 
سوابق اجرايي مديريت : از سال 1382 تا کنون
مدرک تحصيلي : ليسانس مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي  
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.