پنجشنبه 8 اسفند 1398   00:54:26
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 اسفند 1398 18:18:16

شرح خدمات 

لطفا جهت مشاهده جزئیات هر خدمت بر روی آن کلیک کنید

* نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای ) 10031459100

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* پلمپ گذاری وسایل توزین سبک ( مورد استفاده در داد و ستد عمومی ) 10031459101
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* آزمون نازل های سوخت مایع 10031459102

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک 10031459103

راهنما و روال کار
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تدوین استانداردهای ملی 10031455100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 10011455101

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 
 

* تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار 13011456100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های بازرسی 13011456101

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده 13011456102

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول


* تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار 13011456103

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* فرآیند صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری 10031458100

راهنما و روال کار

مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی

سوالات متداول
 

* ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده) 10031458101
آقای دائی جواد
مسئول مربوطه

سامانه

اپلیکشین موبایل

فرم ها

ایمیل

تلفن

سامانه پیامکی
سوالات متداول
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.