شنبه 2 شهريور 1398   13:22:32
آخرين ويرايش سایت
شنبه 2 شهريور 1398 12:57:18

متون عمومي

نام و نام خانوادگي : مهندس عبدالله نظري                                                                               
   عنوان شغل : مدير کل                                                                                                                                 
سوابق اجرايي مديريت : از سال 1382 تا کنون
مدرک تحصيلي : ليسانس مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي  
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.